Drones.nl is een online community met alles en meer over ‘DRONES’. Drones.nl is gratis te gebruiken, bij gebruik van de website stemt u automatisch in met deze ‘Disclaimer’. Lees deze informatie dus aandachtig door bij gebruik van onze website.


DRONES.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR MOGELIJKE FOUTEN EN ONVOLKOMENHEDEN VAN DE GETOONDE PRODUCT-, PRIJS- EN BERICHT-INFORMATIE. GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.

Garantie, klachten en productinformatie

Drones.nl verkoopt zelf geen drones, accessoires en/of onderdelen. Drones.nl voert totaal geen e-commerce, maar biedt een overzicht van alle beschikbare informatie over drones. Voor informatie m.b.t. de getoonde producten, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende (aanbiedings)webwinkel.

Content

Alle tekstuele en visuele informatie op Drones.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. Drones.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Onjuiste content

In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd. Klik hier om een bericht te sturen naar de redactie van Drones.nl.

Productinformatie

Drones.nl besteedt veel aandacht aan de (juistheid van de) content. In het geval dat er gesproken wordt over productinformatie zoals technische specificaties, dan doen wij onze uiterste best om de juiste informatie te vinden, beoordelen en te presenteren. Drones.nl kan niet garanderen dat de gepresenteerde informatie juist is en kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in de productspecificaties.

Prijs

Op sommige plekken van de website staan producten met bijhorende prijzen. In zowel berichten als de drones-sectie staan modellen drones met bijhorende prijzen. De prijzen worden deels handmatig, deels automatisch gegenereerd. Drones.nl doet haar uiterste best om de prijs informatie correct en up-to-date weer te geven. In het geval van een onjuiste prijs kan noch Drones.nl noch de betrokken webwinkel aansprakelijk worden gesteld voor foutieve weergave van de prijsinformatie.

Forum

Via het forum stelt Drones.nl haar website open voor iedereen die iets te melden of te vragen heeft over drones, multicopters, helicopters en andere onbemande vliegtuigen. Om misbruik te voorkomen dien je je wel aan de volgende gedragsregels te houden:

  • Gebruik je echte Drones.nl account;
  • Reacties worden handmatig goedgekeurd door redactie;
  • Redactie behoudt recht voor om een reactie aan te passen;
  • Commerciële uitingen en links worden altijd verwijderd;
  • Overtreding kan leiden tot een onmiddelijke ban.

Accountgegevens

Drones.nl gaat zeer vertrouwelijk om met (persoonlijke) informatie van haar gebruikers. De informatie wordt via een beveiligde verbinding opgeslagen op onze server. Persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen worden nimmer doorverkocht.

Registratie

Bij registratie geeft de gebruiker toestemming aan Drones.nl, bijhorende moedermaatschappij en bijhorende zustermaatschappijen om de gebruiker te benaderen voor promotionele acties via zijn contactgegevens. Benadering kan geschieden via e-mail, telefoon, post, etc. Een lid kan op ieder moment zijn voorkeuren aanpassen en deze instellingen aanpassen.

Ingediende informatie

Gebruikers kunnen informatie - zoals teksten, foto's en video's - toevoegen aan de website. Ondanks dat de toegevoegde informatie gehost wordt op de server van Drones.nl is de gebruiker te allen tijde verantwoordelijk voor de toegevoegde informatie.

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals BV. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn absoluut niet schadelijk, maar iedere website gebruikt deze bestanden voor bepaalde data-processen. Drones.nl gebruikt bijvoorbeeld cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie over het al dan niet opslaan van cookies.

Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van Drones.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Onze redactie helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Laatste update: 1 maart 2016

[message]

Close